Kategoriat
joulun aika

Toimettomuuden pyhät Jouluna

.

”Ei ole mitään tekemistä”

Joulun aikaan liittyvä toimettomuuden kokemus on torjuttu, vaikkakin yleinen asia.  Gorgio Agamben kirjoittaa (Jussi Vähämäen kääntämänä) olennaisia huomioita siitä  Sapatista, juhlasta ja toimettomuudesta . Nykyisin, kun työ on ylittänyt kaikki rajat, ja moni tekee työtä aina nimenomaan koska se on niin mielekästä, moni tekisi mieluusti töitään aina. Mutta jos  juhlan toimettomuus löytyisi, niin mielekkäältäkin työltä katoaisi mieli – tämä on tietysti erityisen ahdistavaa niille, jotka kokevat toteuttavansa työssä itseään.

Kuten tiedetään, sapattina ei saa tehdä mitään, sille on termi: menucha. Psalmeissa Jahve luonnehtii väärintekijöiden merkiksi sitä, että ”he eivät astu toimettomuuteen.” Agamben katsoo, että tämä toimettomuuden tila on jonkinlainen avain juhlaan ja sille olennaiseen tilaan. Mutta tämä avain on piilotettu samalla kun toimettomuuden torjuntaan o n keksitty tehokkaat välineet.  Toimettomuus on juhlallisuutta, jota ei koeta miellyttävänä: juhlapyhinä olo on aivan kuin tekisimme tanssin eleitä, vaikka musiikkia ei kuulu.

Juhlava toimettomuus on meille  vierasta, mutta silti osallistumme siihen,  Agambenin sanoin:

”onnistumatta enää saavuttamaan menuchaa, yksinkertaista, mutta meille mahdottomaksi muuttunutta joutilaisuutta, joka yksin kykenisi palauttamaan juhlalle mielekkyyden.”

Samalla kun juhlan toimettomuus tulee mielekkääksi, niin työltä katoaa mieli. Kun päivä muuttuu pyhäksi, kyse ei ole pelkästä lisäyksestä arkiseen ajan kulkuun vaan arjen katkaisemisesta –  ja työn mielekkyyden katoamisesta.

Agamben sanoo:

”Myös joutilaisuus tai toimettomuus kuuluu luomiseen, se on Jumalan työtä; mutta kyse on niin sanotusti erityislaatuisesta työstä, joka muodostuu siitä, että se tekee muista töistä toimettomia, saattaa ne lepäämään.”

Juhla ja toimettomuus on kuitenkin Agambenille se lähtökohta, jota hän tutkii uskonnollisten tekstien kautta. Tärkeysjärjestys on kuitenkin selvä, ensin on juhlaan liittyvä toimettomuus,  joka vapauttaa työstä paljastamalla sen merkityksettömäksi. Uskonto ottaa sitten tämän asian käsiteltäväkseen.