(..kopioi tähän Tutkintotehdas -postaukseen tulleen kommentin, niin että se tulee kunnolla esille)
Anna-Kaisa Koski

Olemisen sietämätön laimeus.

Taikussa käy paljon vierailevia luennoitsijoita ja tutkimusta ja tiedettä esitellään jopa kansainvälisillä mittapuilla erittäin kattavasti. Tutkintotehtaan vierailijatoiveet sijoittuivatkin sen takia poikkitieteelliseeen/-taiteelliseen maastoon, tarkoituksena avartaa taidemaailmaa teoreettisen tutkimuksen ulkopuolellakin. Taiteentutkimuksellisen (ihastuttavan) jargonin parista laskeuduttiin hetkeksi askelta alemmas, ns. “tavisten” tasolle. Tapahtuman tarkoituksena ei ollut luoda uraauurtavaa tutkimusta, vaan tarjota avoin keskustelufoorumi kulttuuri-intoisille kansalaisille aiheenaan “Miksi taide on kivaa?”. Syy siihen, miksi sekä Teemu Mäki ja Janne Gallen-Kallela-Sirén päätyivät kutsulistalle johtui lähinnä siitä, että molempien nimet ovat olleet pinnalla viime kuukausina julkisuudessa äänekkäästi käydyssä nykytaidekeskustelussa. Kumpikaan ei ikävä kyllä päässyt paikalle.

Keskusteluissa tapahtumaan osallistuneiden taiteilijoiden Erkki Pirtolan, Marko Kaiposen, Stefan Nyströmin ja Kaisa Lipposen kanssa korostui kuvataiteen ja taiteen tutkimuksen kentän eriytyneisyys ja molemminpuolinen halu/tarve rakentaa siltaa käytännön ja teorian välille. Erityisesti Keski-Suomessa, “maaseudulla”, taiteilijat tuntuvat toimivan organisaatioista ja kattorakenteista irrallaan, lähinnä siitä syystä, että organisaatioita ja kattorakenteita ei periferiasta löydy. Myöskin taiteiden välinen toiminta on olematonta: Kirjailijatalon ja Galleria Beckerin välinen aita vaikuttaa olevan ylitsepääsemätön este. Tieto ei kulje eriytyneistä ryhmistä toiseen, vaikka loputon kiinnostus taiteeseen yhdistää. Tutkintotehtaan kautta heräsikin mahdollisuus kokeilla, aloittaa ja syventää yhteistyötä keskisuomalaisissa taidepiireissä, luoda uusia rakenteita viestintään ja jalkauttaa tutkimusta konkreettisesti tämän hetkisen suomalaisen nykytaiteen pariin.

Karismaattisia esiintyjiä Tutkintotehdas pursusi: suurin osa heistä tosin oli Taikun omia opiskelijoita. Osa heistä oli tuntemattoman edessä vallanneen pelon kourissa joutunut irroittamaan tärisevän kätösensä lukujärjestyksen tarjoamasta turvaköydestä mahdollistaakseen tapahtuman synnyn.

Mainokset