Avainsanat

Käännöksen tekeminen yllä olevasta onkin vaikeaa.
”Kun lumi peittää vaan kaiken ja te kyyristelette mökissä, talonväki ihmettelee varhain illalla, metsätöiden jälkeen, miksi olette paenneet, ja te ihmettelette mitä heidän vieraanvaraisuutensa olisi ollut ”savotasta”  tai kukkulalta käsin, ihmettelette kuun valossa miksi juuri heitä pidetään jumalan lapsina, joko heidän tyttäriään tai heidän karjaansa. Yhkäkkiä sattui kuitenkin,kammarissa, jossa tanssitte unettomina, että jumala puhui teille ukkosenjyrinässä.”
Freidrich Dürrenmat